دکتر علی صادقی طاری

فوق تخصص اربیت و مجاری چشمی

” استاد چشم پزشکی ” دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره تکمیلی (جراحی ترمیمی٬جراحی مغز و اعصاب٬ گوش و حلق و بینی)

 • ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 1349
 • پزشک عمومی 1356 مسولیت دانشجویی انترن ارشد بیمارستان امام خمینی فعلی (هزار تختخوابی) و بازرس شرکت تعاونی دانشجویان
 • ورود به تحصیل چشم­پزشکی 1357
 • فارغ­التحصیل چشم­پزشکی 1360 رتبه سوم بورد تخصصی
 • مسوولیت رزیدنتی نماینده دستیاران در شورای هماهنگی بیمارستان فارابی و رزیدنت ارشد
 • عضو هیات­علمی بیمارستان فارابی 1360
 • رئیس بخش اورژانس بیمارستان فارابی از سال 1361 تا 1368
 • تحصیلات تکمیلی اربیت از سال 1368 در سه بیمارستان امام خمینی، سینا و بخش­های جراحی ترمیمی و مغز و اعصاب
 • تاسیس بخش اربیت و مجاری اشکی 1371و سمت رئیس بخش (رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر مواسات)
 • مدیر گروه چشم­پزشکی 81-1379
 • تاسیس مرکز تحقیقات 1381 (رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر منصوری)
 • رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1393-1381
 • دو عنوان اولی و 3 عنوان دومی و 2 عنوان سومی در طول 7 سال ارزشیابی
 • تاسیس بخش اکولاانکوژی 1391 (رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر جباروند)
 • رئیس بخش اکولاانکولوژی از سال 1391
 • تاسیس شبکه سراسری تحقیقات بیماری چشم در سال 1392
 • رئیس شبکه سراسری تحقیقات از سال 1392 تا کنون
 • عضو و خزانه دار انجمن صنفی چشم­پزشکی چندین سال
 • عضو و خزانه دار انجمن علمی چشم­پزشکی چندین سال
 • دبیر اجرایی بیش از ده کنگره سراسری چشم­پزشکی
 • دبیر علمی دهمین کنگره سراسری چشم­پزشکی
 • چشم­پزشک منتخب نظام­پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1370
 • کارشناس حوزه آموزش مداوم پزشکی از سال 1380
 • عضو هیئت مدیره جامعه جراحان از سال 1388
 • دارای نشان ویژه انجمن چشم­پزشکی ایران
 • عضو بورد تخصصی چشم­پزشکی 81-1379
 • عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم­پزشکی ایران
 • عضو هیئت تدوین کننده برنامه آموزشی جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران
 • رئیس هیات مدیر گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران از زمان تاسیس
 • کارشناس هییت­های بدوی و عالی نظام­پزشکی طی سالها و اکنون
 • کارشناس هییت­های دادسری جرائم پزشکی و کمیسیون­های متعدد طی سالها و هم اکنون
 • از بنیانگذاران سمینار فارابی و دبیر علمی آن ( دو دوره)
 • عضو هیات موسس دو کلینیک رازی و نوین دیدگان
 • رئیس هیت مدیره کلینیک نوین دیدگان چند دوره
 • عضو موسس و مسئول بخش براکی تراپی بیمارستان فارابی(در زمان تصدی جناب آقای دکتر جباروند)
 • عضو موسس و مسئول بخش اکولارآنکولوژی بیمارستان فارابی(در زمان تصدی جناب آقای دکتر جباروند)
 • مدیر عامل کلینیک ویژه بیمارستان فارابی
 • بازرس کلینیک­های ویژه دانشگاه علوم­پزشکی
 • موسس و مدیر عامل شرکت سهامی توسعه و عمران روستای طار (ایجاد نانوایی فروشگاه و سوله و….) جهت خدمات رفاهی روستا
 • پزشک معتمد و مشاور کمیسیون پزشکی بازنشستگی معلولان سازمان بهزیستی کشور
 • عضو هیات امناء بازسازی بیمارستان فارابی
 • عضو کمیته فوق تخصصی چشم پزشکی شورای عالی پزشکی
 • عضو کارگروه تدوین آئین نامه های اجرایی انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
 • برنده اولین جایزه فعالیت صنفی و اجتماعی بنیاد شمس
 • عضو گروه علمی کنگره های سراسری چشم پزشکی از سال 1370

پژوهشی:

 • گزارش اولین موارد کراتیت قارچی در ایران ( با جناب آقای دکتر منصوری)
 • گزارش اولین موارد کراتیت باکتریال در ایران
 • گزارش اولین بار آبسه اربیت در نوزادان بدنبال ورم ملتحمه باکتریال
 • گزارش اولین موارد Orbital decompressionدر ایران
 • گزارش اولین موارد optic fenestrationدر چشم­پزشکی ایران
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1393-1381
 • عضو شورای پژوهشی جراحی فک و صورت از زمان تاسیس تا کنون